Positieve veranderingen in de huisartsenpraktijk. – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Wijk – De Wijk
Huisartsen de Wijk

Welkom op de website van apotheekhoudende huisartsenpraktijk de Wijk. Hier vindt u meer informatie over het het maken van afspraken, medicatie bestellen, uw gezondheid en nog veel meer.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Wijk Burg. d.l.S. Briëtweg 15 7957AJ De Wijk

Positieve veranderingen in de huisartsenpraktijk.

De huisartsenpraktijken in Koekange en De Wijk gaan de zorg voor patiënten met een chronische aandoening verbeteren.
We sluiten daarbij aan bij het TARGET project van de huisartsenzorg Drenthe. (https://www.hzd.nu/innovatie/target)

Gezondheid wordt niet alleen bepaald door een eventuele ( chronische ) aandoening, er zij veel meer factoren die hier invloed op hebben.
Het gaat dan ook over lekker in je vel zitten, sociale contacten hebben, van betekenis kunnen zijn, je dagelijkse bezigheden kunnen doen en zelf de controle hebben over je leven.

Het is daarnaast gebleken dat mensen meer gezondheid ervaren als ze zelf meer controle hebben over hun ziekte.
Daarom willen we meer zorg op maat gaan bieden. We kijken samen met u wat voor u de beste manier is om met uw (chronische ) aandoening om te gaan.
Dit houdt bijvoorbeeld in, controles op maat en meer gebruik maken van thuismetingen en andere digitale hulpmiddelen als dit voor u prettig is.

Het kan zijn dat we hier tijdens het spreekuur met u over in gesprek gaan. U kunt ook zelf aangeven het hierover te willen hebben.