Hellen Bakema – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Wijk – De Wijk
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Wijk
Burg. d.l.S. Briëtweg 15 7957AJ
De Wijk

Hellen Bakema

POH-GGZ
Afdeling:
POH-GGZ
H. Bakema
POH – GGZ

Mijn naam is Hellen Bakema. Al ruim dertig jaar werk ik binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, POH-GGZ praktijkondersteuner huisarts ben ik gespecialiseerd in psychische klachten van zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Wat doet de POH-GGZ in de praktijk?

 

Vraag-/probleemverheldering bij psychische problemen en klachten

De praktijkondersteuner kan in gesprek gaan met u over uw psychische problemen en klachten en adviseren en meedenken over mogelijke oplossingen.

Kortdurende begeleiding/behandeling bij psychische problemen

De praktijkondersteuner levert kortdurende begeleiding/behandeling ter ondersteuning en behandeling bij psychische problemen.

Triage en doorverwijzing

Als er meer of specifieke zorg nodig is bespreekt de praktijkondersteuner met u de aard van de klacht en adviseert over de verwijs- en behandelmogelijkheden in de regio. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het maatschappelijk werk, het sociaal wijkteam, GGZ instellingen en opvoedkundige ondersteuning.

Casemanagement

De praktijkondersteuner houdt de vinger aan de pols ter overbrugging van eventuele wachttijden, bewaakt de continuïteit (ook bij terug verwijzing), stemt af of coördineert de hulpverlening als er meerdere zorgverleners betrokken zijn.

Nazorg/begeleiding van langdurige ggz-patiënten

Chronische, psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn in de specialistische ggz  kunnen ook bij de praktijkondersteuner terecht voor steuncontacten om een mogelijke terugval te voorkomen.

Geïndiceerde preventie

Binnen de huisartsenpraktijk is het mogelijk om deel te nemen aan een aantal groepsactiviteiten ter preventie van (het verergeren) van klachten, zoals een onrustig, gespannen gevoel, sombere gevoelens, angstklachten en slaapproblemen.

Online behandeling

De POH-GGZ kan u ook adviseren een online behandeling te volgen, al dan niet in combinatie met face-to-face gesprekken. Hierbij moet u denken aan klachten op het gebied van: omgaan met angst- en paniekklachten, sombere gevoelens en stressklachten, slaapproblemen, seksuele en relatieproblemen, rouwproblematiek en verslavingen.

Als u met de POH-GGZ uw klachten wil bespreken, dan kunt u dat met uw huisarts overleggen. Deze psychische hulpverlening gaat niet ten koste van uw eigen risico en er wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd.

De POH-GGZ is iedere dinsdag aanwezig.

Terug naar overzicht