Enquête kwaliteit huisartsenpraktijk – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Wijk – De Wijk
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Wijk
Burg. d.l.S. Briëtweg 15 7957AJ
De Wijk

Enquête kwaliteit huisartsenpraktijk

 

Beste heer/mevrouw,

Wij nodigen u uit om een enquête over de kwaliteit van de praktijk van in te vullen.
Tevens zijn wij volop bezig met het realiseren van een nieuw pand: Gezondheidscentrum De Wijk.
Ook daarvoor zijn suggesties of ideeën van harte welkom.

U kunt de enquête invullen middels deze link:

https://nl.surveymonkey.com/r/SL9FZFK

Uiteraard worden de gegevens anoniem behandeld.
Bedankt voor de te nemen moeite, het wordt gewaardeerd.